Statusverklaringen (archief)

Een statusverklaring beschrijft de waarde van een Nederlandse opleiding in het voortgezet onderwijs. Via deze pagina (zie hieronder) zijn gratis statusverklaringen in het Nederlands en Engels verkrijgbaar voor de onderwijssoorten VMBO, HAVO, VWO, VBO, MAVO, LBO, MULO, MMS en HBS.
Voor de actuele Nederlandse opleidingen VMBO, HAVO en VWO is ook de inschaling in het NLQF weergegeven, evenals het bijbehorende EQF-niveau.

Er bestaat ook een uitgebreide variant van de statusverklaring. De uitgebreide statusverklaring is op naam gesteld, er staat in welk diploma is behaald en in welke vakken examen is gedaan. Deze moet worden aangevraagd bij de DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs).

Hieronder staan statusverklaringen van opleidingen verouderde opleidingen.

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO)

VWO

Tot 1999

VWO

2007-2014

VWO

(1999 – 2007)

VWO, Engelstalig

(1999-2007)

Hogere Burgerschool (HBS)

HBS

Tot 1968

Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs (HAVO)

HAVO

2007-2014

HAVO

Tot 1999

HAVO

1999 – 2007

Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs (MAVO)

MAVO

Tot 1999

Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs (VMBO)

VMBO TL

1999-2015

VMBO KB

1999-2015

VMBO GL

1999-2015

VMBO BB

1999-2015

Voorbereidend Beroepsonderwijs (VBO)

VBO

1992-1999

VBO, Engelstalig

1992-1999

Lager Beroepsonderwijs (LBO)

LBO

Tot 1992

LBO Engelstalig

Tot 1992

Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO)

MULO

Tot 1968

Middelbare Meisjesschool (MMS)

MMS

Tot 1968