Europass logo roze

Europass lesmodule

EUROPASS
LESMODULE

Europass lesmodule

Europass heeft een lesmodule ontwikkeld voor studenten in het mbo en bovenbouw VO. De lesmodule Europass helpt studenten om meer te leren in de oriëntatie van loopbaanontwikkeling en hoe het Europass platform daarin kan helpen.
De module is verdeeld in twee delen:

  1. Oriënteren: Mijn loopbaanontwikkeling en Europass
  2. Verkennen en verdiepen: Mijn Europass profiel

De student leert in deze lesmodule Europass het maken van een eigen Europass profiel dat bijdraagt aan de loopbaanontwikkeling van de student. Europass: www.europass.eu is het Europese platform voor loopbaan en opleiding. Als student kan je het Europass profiel als portfolio gratis je leven lang gebruiken om zo loopbaanmogelijkheden binnen Nederland en Europa te vergroten. Daarnaast is Europass onafhankelijk en Europees waardoor het ook internationaal uitwisselbaar is. Deze lesmodule Europass is van meerwaarde voor studenten die bezig zijn met de oriëntatie en ontwikkeling van hun loopbaan. Het doel is de studenten op een toegankelijke wijze in aanraking te laten komen met het Europass profiel en inzicht te geven in wat een portfolio is, en hoe je dit kan gebruiken in je loopbaan. Daarnaast krijgen ze inzicht in hoe ze een CV en een sollicitatiebrief kunnen maken. En ook hoe ze diploma’s veilig kunnen bewaren en delen.

Download leermiddelen

De gratis lesmodule bestaat uit een PowerPointpresentatie, een docentenhandleiding en een werkblad voor de studenten. Het is bij de uitvoering van deze gratis lesmodule belangrijk dat studenten toegang hebben tot een computer of laptop en internet.

Download hier de leermiddelen:

De inhoudelijke opzet:

  • De lesmodule is niet gekoppeld aan vakken en kan daardoor flexibel en vrij worden ingezet afhankelijk naar behoefte.
  • De lesmodule is ontworpen in 2 delen die maximaal in een uur of korter te volgen zijn.

Leerdoelen

Aan het einde van de volledige lesmodule heeft de student dit bereikt:

  • Ik weet wat loopbaanontwikkeling is en waarom dit belangrijk is;
  • Ik weet wat de toegevoegde waarde van Europass voor mij is en wat ik met Europass kan in mijn (internationale) loopbaan;
  • Ik weet hoe ik mijn Europass profiel kan maken en delen met andere gebruikers;
  • Ik weet dat Europass een veilige (internationale) omgeving is voor mijn diploma’s;
  • Ik weet hoe ik in mijn Europass profiel werkervaring, vaardigheden, opleidingen en ervaringen kan toevoegen en kan zoeken;
  • Ik weet hoe ik een CV en sollicitatiebrief kan maken met behulp van Europass.

De lesmodule is ontwikkeld is samenwerking met Cinop en Biond.

Demo aanvragen of meer informatie?

14 + 1 =