De waarde van je diploma in het buitenland

Als je met je Nederlandse diploma’s in het buitenland wilt studeren of werken, dan moet je weten hoe je Nederlandse diploma in het buitenland wordt gewaardeerd. De waarde van je diploma wordt vastgesteld in het land van bestemming.

Hbo- of universitair diploma

Heb je een hbo- of universitair diploma behaald? Dan kun je een Europass Diplomasupplement (DS) meenemen.
Veel landen hebben een nationaal informatiecentrum voor de erkenning van kwalificaties in het hoger onderwijs. Meer informatie vind je op het ENIC-NARIC netwerk.

Mbo-diploma

Heb je een mbo-diploma behaald? Met een Europass Certificaatsupplement (CS) kun je werkgevers onderwijsinstellingen laten zien wat je vaardigheden en competenties zijn.

Voor adressen van de National Reference Point (NRP), de informatiecentra voor beroepsonderwijs, klikt u hier

Diploma voortgezet onderwijs

Voor een beschrijving van een opleiding binnen het voortgezet onderwijs, een zogenaamde statusverklaring, klik je hier

Gereglementeerde beroepen

Sommige beroepen zijn gereglementeerd (bij wet beschermd), zoals arts of apothekers-assistent. Wil je binnen de Europese Unie werken in een gereglementeerd beroep? Dan moet je daar toestemming voor vragen bij de bevoegde autoriteit, die gaat over de toegang tot het beroep. Een NCP-verklaring kan je daarbij helpen. Uit deze verklaring blijkt dat je in Nederland in een gereglementeerd beroep mag werken. De verklaring kun je aanvragen bij het Nationaal Contactpunt (NCP) voor beroepserkenning. Meer informatie en de contactgegevens van NCP’s in Europa vindt je op www.beroepserkenning.nl.