Het nieuwe Europass

Europass gaat flink veranderen. Van een omgeving die toch vooral bedoeld was om er een cv mee te produceren (met een aantal bijlagen natuurlijk), ontwikkelt het zich tot een digitale omgeving voor het ondersteunen van Levenlang Ontwikkelen. De doelgroep van “Europass” is daarmee in één klap uitgebreid naar “bijna iedereen”.

Op deze pagina leest u hoe het vanaf 2020 gaat werken, voor zover nu bekend.  Veel projectonderdelen bevinden zich nog in de  ontwerpfase. In de loop van 2019 zal geleidelijk aan meer bekend worden, en gepubliceerd worden op deze pagina. (Dus kom nog eens terug!)

Het nieuwe Europass is straks grofweg onder te verdelen in de volgende drie onderdelen:

 • Een informatieportal,
 • een e-portfolio omgeving,
 • een certificeringsomgeving.

De lancering van de eerste versie van het nieuwe Europass zal begin 2020 plaatsvinden. Daarna zullen meer gegevens en meer functies worden toegevoegd

Meer in detail:

I. Een informatieportal rondom Europass, gericht op het individu. Biedt informatie over opleidingen, studie- en beroepskeuzebegeleiding- en validatiemogelijkheden. Op zich waren veel van deze Life Long Learning  instrumenten al beschikbaar via andere portalen zoals Euroguidance, EQF, Ploteus en Skills Panorama. Maar ze worden nu aangeboden onder de paraplu van Europass, geïntegreerd en samenwerkend met het portfolio:

II. Een e-portfolio omgeving, gratis beschikbaar voor elke EU-burger

  • In deze omgeving kun je zelf-assessments en bijvoorbeeld interessetests doen (en later ook echte assessments) ,
  • vanuit deze omgeving kun je passende opleidingsmogelijkheden raadplegen (koppeling met informatieportal),
  • gegevens die nu in het cv voorkomen, worden goed beveiligd online opgeslagen,
  • dat cv kun je aanvullen met bewijsmateriaal, zoals digitale documenten, certificaten of open badges, of links naar extern bewijsmateriaal zoals een YouTube filmpje etct etc,
  • vanuit deze gegevens kun je een cv aanmaken, personaliseerbaar met behulp van te kiezen templates.

III. Een “certificerings” omgeving, gericht op organisaties. Hiermee kunnen digitaal ondertekende documenten (zoals certificaten, diploma’s en open badges) worden aangemaakt. Uiteraard op vrijwillige basis (maar het gebruik ervan wordt waarschijnlijk aantrekkelijk gemaakt door EU-subsidiegelden)

Een eerste versie (fase 1) wordt begin 2020 gelanceerd. Vervolgfasen bestaan uit verdere verbeteringen en uitbreidingen hierop.

Tot en met fase 1 verandert er weinig aan de huidige documenten. Die blijven in 2019 gewoon beschikbaar. In fase 2 zou daar wél verandering in kunnen komen.

Achtergronddocumenten:

Algemeen: The new Europass_Vision into Action

Informatievoorziening:  Information Provision

e-Portfolio: Europass e_Portfolio en update

Certificeringsomgeving: Digitally Signed Credentials

Planning: Europass Project Management Plan

 

 

Pagina geactualiseerd: 17 oktober 2019