Vrijwilligersorganisaties

Vrijwilligers willen actief bezig zijn met werk dat ze leuk en zinvol vinden. Oprechte waardering van de werkgever voor het werk dat ze verzetten, vinden ze daarbij erg belangrijk. Daarnaast werken sommige vrijwilligers omdat ze hun kennis en vaardigheden willen uitbreiden. Vrijwilligerswerk kan voor hen de opstap zijn naar een betaalde baan.

Bijna alle organisaties zijn afhankelijk van of werken met vrijwilligers. Zonder de inzet van vrijwilligers komen veel dingen niet van de grond. Activiteiten worden niet georganiseerd, omdat er geen tijd of geld voor is, of vanwege beide redenen.
Het is ook overduidelijk dat de beroepsmatige zorg en welzijn worden geminimaliseerd. Dat betekent dat er een extra beroep gedaan wordt op vrijwilligers.

Jongeren en kinderen leren voor een flink deel buiten school en gezin. Het vrijwilligerswerk speelt hierin een hele grote rol. Organisaties als Scouting, Plattelandsjongeren, Jongerenwerk, sportclubs en speeltuinen en vele anderen bieden een keur aan activiteiten. Maar hiervoor zijn wel vrijwilligers nodig. Het is belangrijk dat een vrijwilliger zich aan een organisatie wil binden. Maar wat heeft u vrijwilligers eigenlijk te bieden? Wat zorgt ervoor dat vrijwilligers hun schaarse tijd aan uw organisatie willen besteden?

Europass Certificaat voor Vrijwilligers

Het Europass Certificaat voor vrijwilligers is een speciaal document voor vrijwilligers (en stagiaires die in Nederland stage lopen). Het is voor vrijwilligers belangrijk dat ze (bijvoorbeeld tijdens een sollicitatiegesprek) kunnen laten zien welke ervaring ze hebben opgedaan tijdens hun vrijwilligerswerk. Het Certificaat voor vrijwilligers geeft daar een overzichtelijke en objectieve beschrijving van. Doordat de ervaring en competenties bij het invullen van het document concreet worden benoemd en in samenwerking met een begeleider worden besproken, wordt de vrijwilliger zich bovendien bewust van zijn eigen kwaliteiten.
Zo kan hij zichzelf beter presenteren in een gesprek met een potentiële werkgever. En zo vergroot de vrijwilliger zijn kansen op de arbeidsmarkt.

Als u een Europass Certificaat voor vrijwilligers uitgeeft, laat u zien dat u het vrijwilligerswerk serieus neemt en investeert in de loopbaan van de vrijwilligers. Wellicht vinden vrijwilligers het aantrekkelijk om voor uw organisatie te werken, omdat zij een Europass document krijgen. Hiermee kunnen zij aantonen bij een eventueel toekomstige werkgever of een andere vrijwilligersorganisatie wat zij hebben geleerd en welke ervaring zij hebben opgedaan in de periode van vrijwilligerswerk.

Onderaan deze pagina kunt u een voorbeeld van het document downloaden.

Voordelen

Het Europass Certificaat voor vrijwilligers heeft ook de nodige voordelen voor vrijwilligersorganisaties. Door de eenduidig gepresenteerde informatie kunnen vrijwilligersorganisaties bijvoorbeeld ook kandidaten voor een vrijwilligersvacature met elkaar vergelijken. Ook neemt Europass werk uit handen. Als een vrijwilliger vraagt om een referentie, hoeven vrijwilligersorganisaties geen apart document meer op te stellen. Zij kunnen dit standaarddocument gebruiken.

De Europass Mobiliteit voor vrijwilligers bevat onder andere informatie over:

  • De organisatie waarvoor de vrijwilliger werkt
  • Het soort werk
  • De periode waarin het vrijwilligerswerk plaatsvindt
  • De kennis, competenties en vaardigheden die zijn opgedaan.

Aanmelden voor de tool kan via Mijneuropassmobiliteit.nl.

Meer lezen?

Op het weblog Over vrijwilligerswerk staan verhalen over vrijwilligerswerk in Nederland. U vindt er verhalen van mensen die vrijwilligerswerk doen, maar ook van organisaties die zich bezighouden met vrijwilligerswerk.