Ken jij de Gedragscode Hoger Onderwijs?

door okt 3, 2017Studeren0 Reacties

Veel studenten met een buitenlandse nationaliteit hebben de weg naar het hoger onderwijs in Nederland gevonden, zowel studenten vanuit de EU als van daarbuiten. Om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen en ervoor te zorgen dat de student zo goed mogelijk wordt geïnformeerd, is met ingang van 1 mei 2006 de Gedragscode Internationale Student in het Nederlands Hoger Onderwijs (Gedragscode) in werking getreden.

Wat houdt de Gedragscode in?

De Gedragscode is een gezamenlijk initiatief van de Nederlandse overheid en de hoger onderwijsinstellingen. Er zijn diverse afspraken in opgenomen over hoe onderwijsinstellingen omgaan met internationale studenten. Je kunt hierbij denken aan afspraken over de voorlichting aan deze groep studenten, de (taal)eis waaraan studenten moeten voldoen voordat ze kunnen worden ingeschreven bij een instelling en de kwaliteit van het onderwijsaanbod aan deze groep studenten.

 

Voor wie

De Gedragscode geldt voor alle buitenlandse studenten in Nederland. Wel is het zo dat alleen studenten van buiten de EU in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning wanneer de onderwijsinstelling waaraan ze gaan studeren de Gedragscode ondertekend heeft. Het register met instellingen die de Gedragscode naleven is opgenomen op de website (zie hieronder).

Begeleiding

Een onafhankelijke Landelijke Commissie begeleidt de naleving van de afspraken in de Gedragscode door de onderwijsinstellingen. Zij doet dit door het instellen van onderzoeken en het behandelen van klachten en signalen. Zij kan daartoe aanbevelingen doen en maatregelen nemen.

 

Voor meer informatie over de Gedragscode kunt u terecht op www.internationalstudy.nl.