IMC Weekendschool – maatschappelijke diensttijd

Op de IMC Weekendschool ontmoeten jongeren van 10 tot 14 jaar uit achterstandswijken inspirerende professionals in ervaringsgerichte lesprogramma’s. Jongeren worden  ondersteund bij het maken van keuzes voor studie en beroep op basis van hun eigen interesses en capaciteiten. Zij ontdekken in drie jaar tijd hun eigen kwaliteiten en krijgen  meer zelfvertrouwen. Hoe? Door nieuwsgierigheid, doorzettingsvermogen en het stimuleren van de eigen inbreng.  

 

Elke zondag ervaren de jongeren hoe professionals werken en mogen zij in hun schoenen staan. Van advocaten en architecten tot dierenartsen en musici. Hoe bereidt een chirurg zich voor op een urenlange operatie? Waar wordt een journalist blij van? En hoe gaat een rechtszaak in zijn werk?

IMCoach – rolmodel
IMCoach is een project waarbij jongeren in het kader van de Maatschappelijke Diensttijd als coach gekoppeld worden aan jongeren of vestigingen van IMC Weekendschool.

  • Ze leren een rolmodel te zijn voor kinderen. 
  • Ze ervaren hoe het is om kinderen te inspireren.
  • Ze leren hoe het is om werkelijk van betekenis te zijn voor anderen en een ander te helpen.

De IMCoaches kunnen kiezen hoe ze zich willen inzetten: ze zijn klassikaal van betekenis en ondersteunen de jongeren tijdens de weekendschoollessen op zondag. Ze verzorgen als tutor een op een begeleiding via een huiswerkclub óf ze bedenken zelf een goed plan dat van meerwaarde is voor anderen, bijvoorbeeld door het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten voor ouders over het NL onderwijssysteem.

Europass certificaat
De jongeren worden gecertificeerd als erkende vrijwilligers middels het Europass Certificaat voor vrijwilligers. Dit is een document dat wordt uitgegeven door  het Nationaal Europass Centrum Nederland en door de organisatie waar het vrijwilligerswerk plaatsvindt. In het certificaat is vastgelegd wat de jongere heeft geleerd in de MDT periode. CINOP is als Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training een van de negen partners in het Europassconsortium.

Open dag IMC Weekendschool Tilburg
Op 17 maart 2019 bezochten Peter van Deursen en Linda Schlundt-Bodien van CINOP de jaarlijkse open dag van IMC weekendschool in Tilburg. De dag startte met een persoonlijk verhaal van een oud-leerling. Hij vertelde als gastdocent over zijn veelbewogen schoolloopbaan en hoe hij met begeleiding de juiste keuze heeft kunnen maken voor zijn verdere loopbaancarrière. “Doorgaan en volhouden’ was zijn boodschap aan de jongeren in de collegezaal. Thema’s van de verschillende workshops die plaatsvonden waren: fotografie, mode, yoga, het leger, Humanitair Oorlogsrecht, DJ, leger bootcamp en Installatiekunst. Gastdocenten fungeerden als rolmodel en lichtten toe: Wat houdt dit beroep in? Waarom heb ik dit beroep gekozen? Wat vraagt het en wat is ervoor nodig? Wat vind jij ervan? Zou jij dit later willen worden? Zij werden hierbij ondersteund door vrijwilligers en oud-leerlingen (Alumni).

Aan het einde van de dag spraken Peter van Deursen en Linda met de eerste lichting IMCoaches. Wat moet er straks op het #Europasscertificaat komen? Welke competenties zijn voor jou belangrijk? Van wie wil jij je certificaat krijgen? Peter en Linda waren onder de indruk van de intrinsieke motivatie en kracht van onderling, positieve en sociale steun.

Update subsidieoproep gemeenten
Op 22 maart 2019 is door ZonMw de subsidieoproep Programmalijn Gemeenten gepubliceerd. Een mogelijkheid voor gemeenten om te experimenteren met de inrichting van maatschappelijke diensttijd op basis van de aanpak van de Belgische Samenlevingsdienst. Het gaat hier om het ontwikkelen van een concept specifiek voor jongeren met een vrijwillig of onvrijwillig tussenjaar, die voor een periode van 6 maanden zich 20 tot 28 uur inzetten bij een organisatie met een maatschappelijke doelstelling en in groepsverband trainingen volgen.  

Landelijke festival MDT Vrijdag 29 maart 2019
Op vrijdag 29 maart 2019 vond de presentatie plaats van alle gegunde projecten in de Van Nelle Fabriek te Rotterdam. Jongeren, maatschappelijke organisaties, gemeenten, werkgevers en overheden ontmoetten elkaar. Staatssecretaris Paul Blokhuis ging er in gesprek met jongeren en professionals over de eerste resultaten en verdere invulling van Maatschappelijke Diensttijd.

 Meer informatie