Hoe schrijf je een sollicitatiebrief?

door sep 19, 2017Solliciteren

Je gaat solliciteren, maar hoe maak je een brief?

Een goede brief is erg belangrijk om uitgenodigd te worden voor een sollicitatiegesprek. Het cv is een opsomming van gegevens, de sollicitatiebrief is het meer persoonlijke gedeelte. Een sollicitatiebrief maakt de verbinding tussen verleden, heden en toekomst. De werkgever wil kunnen lezen welke opleiding en werkervaring je vanuit het verleden meeneemt en over
welke vaardigheden, talenten en eigenschappen je nu beschikt. Zo kan de werkgever erop vertrouwen dat je de functie waarnaar je solliciteert goed zult kunnen uitoefenen.

Het doel van een sollicitatiebrief is een zodanig positieve indruk te maken op de werkgever dat dit leidt tot een uitnodiging voor een gesprek. Om dit te bereiken kun je de AIDA methode gebruiken; dit staat voor Attention, Interest, Desire en Action.

Algemene tips bij het schrijven van de brief

Neem bij het schrijven van de sollicitatiebrief de lezer als uitgangspunt. Deze beoordeelt of de brief voldoende interesse opwekt. Kruip als het ware in de huid van de lezer en stel jezelf de volgende vragen:

Welk type persoon zoekt hij?
Wat zijn de belangrijkste eigenschappen van functie?
Welk taalgebruik sluit het beste aan bij de lezer en het bedrijf?

 • Zorg voor een pakkend begin.
 • Sluit aan bij het taalgebruik en de sfeer van de advertentie.
 • Kom snel tot de kern van de zaak.
 • Schrijf kort en bondig.
 • Reageer en sluit aan op de advertentietekst.
 • Gebruik korte zinnen en hanteer eenvoudig taalgebruik.
 • Gebruik een actieve en positieve formulering.
 • Schrijf op enthousiaste wijze.
 • Wanneer je met de “geadresseerde” gesproken hebt: sluit zoveel mogelijk aan bij zijn taalgebruik.
 • Schrijf in de stijl die past binnen de branche. Voorbeeld: de stijl van schrijven naar een reclamebureau is over het algemeen anders dan de stijl van schrijven naar een overheidsinstelling of een technisch bedrijf.
 • Straal zelfvertrouwen uit.
 • Schrijf boeiend en gebruik geen “humor” in de brief.
 • Gebruik geen standaardformuleringen en clichés.
 • Schrijf niet te afstandelijk. Voorbeeld: “hierbij stuur ik u” in plaats van “ hierbij treft u aan”.
 • Schrijf nooit over negatieve ervaringen met voorgaande werkgevers.
 • Schrijf toekomstgericht.
 • Zorg dat u de juiste persoon met de juiste naam aanspreekt.
 • Een zin beginnen met “ik” mag, maar doe dit zo min mogelijk.

Tips voor een goed verzorgde brief

Een goede vormgeving ondersteunt de inhoud van de brief en het CV. Wanneer deze overzichtelijk ingedeeld zijn wordt de leesbaarheid en dus de kans op succes vergroot.

 • Gebruik een wit vel papier, A4 formaat, ongelinieerd.
 • Houd kantlijnen aan van ongeveer 3 centimeter.
 • Gebruik één zijde van het papier.
 • Zorg voor een evenwichtige bladspiegel. Wanneer alles bijvoorbeeld op één regel na niet op een bladzijde kan, probeer dan een gedeelte van de tekst van de eerste bladzijde over te brengen op de tweede bladzijde.
 • Een goede indeling is: adressering, datum, aanhef, inleiding, middenstuk, afsluiting en ondertekening. Werk met witregels tussen de verschillende onderdelen en alinea’s.
 • Vermeld onderaan de brief welke bijlagen je meestuurt.
 • Controleer de naam, titel, functie en het adres van de geadresseerde.
 • Controleer je brief op spelling, grammatica en woordkeuze.
 • Voorzie je brief van een handtekening.

 Wanneer je gebruikt maakt van het Europass CV en de Europass cover Letter (sollicitatiebrief) dan ben je verzekerd van een mooie vormgeving.

De inhoud van de sollicitatiebrief

Een inhoudelijk verzorgde brief moet een duidelijke indeling hebben:

 • Inleiding;
 • kern (motivatie);
 • afsluiting.

Ieder deel wordt in een aparte alinea behandeld. De kern van de brief kan uit meer alinea’s bestaan. Je sollicitatiebrief is nooit langer dan één A4. Verwijs naar uw CV voor informatie over opleiding en werkervaring.

Inleiding
Je kunt je brief beginnen met een verwijzing naar de functienaam en waar je de vacature hebt gevonden. In sommige gevallen heb je voor het schrijven van de brief telefonisch contact gehad met iemand van het bedrijf of bent je via iemand aan de vacature-informatie gekomen. Als dit het geval is dan is het goed om de naam van deze persoon te vermelden in de inleiding, de brief krijgt op die manier een persoonlijker karakter.

Kern (motivatie)
In de kern van de brief gaat het om 3 aspecten:

 • wat is je motivatie om bij deze organisatie te solliciteren?
 • wat is je motivatie om in deze functie te willen werken?
 • wat zijn je argumenten waaruit blijkt dat u de beste bent voor deze functie?

Ga bij je motivatie uit van de inhoud van de advertentie en je kennis over het bedrijf. Het is mogelijk dat je niet aan alle gestelde eisen (opleiding en werkervaring) voldoet. Geef dan duidelijk aan waarom je vindt dat je toch voor de functie in aanmerking moet komen. Benoem eigenschappen vaardigheden wat je ter compensatie kunt aanbieden.

Afsluiting
Eindig actief en houdt zelf initiatief. Geef aan dat u binnen 14 dagen belt om verder van gedachten te wisselen en een afspraak te maken voor een gesprek.

Sollicitatiebrief beginzinnen

Hieronder vind je een overzicht van mogelijke zinnen waarmee je de brief kunt beginnen.

 • Naar aanleiding van ons prettige gesprek op 17 september jl. schrijf ik u deze sollicitatiebrief.
 • Zoals afgesproken tijdens het prettige telefoongesprek op … met de heer Pieters stuur ik u mijn sollicitatiebrief en curriculum vitae.
 • Onlangs heb ik gesproken met een van uw medewerkers over een eventuele vacature. Daarom schrijf ik u deze open sollicitatie.
 • Naar aanleiding van uw persbericht (artikel in de krant), ben ik zo vrij een open sollicitatiebrief te sturen.
 • Momenteel ben ik mij aan het oriënteren op de arbeidsmarkt. Daarom benader ik u met deze brief.
 • Hiermee solliciteer ik naar een mogelijke baan als redacteur bij uw bedrijf. Uw bedrijfsinformatie brochure geeft mij een positieve indruk van uw bedrijf. Uit het informatieve gesprek dat ik 3 september met u had, kwam naar voren dat…….
 • De naam van uw bedrijf kom ik regelmatig in vakbladen en kranten tegen. Op deze manier wil ik bij u informeren of er administratieve vacatures bij u open staan, waar ik voor in aanmerking kan komen.
 • Momenteel oriënteer ik mijzelf op de arbeidsmarkt. Ik heb besloten niet uitsluitend te reageren op advertenties uit de krant maar zelf ook het initiatief te nemen.
 • Uw bedrijfsinformatie geeft mij een positieve indruk van uw bedrijf. Uit het informatieve gesprek dat ik op ….met u had kwam naar voren dat er op korte termijn vacatures komen in de functie van redacteur…..

Sollicitatiebrief eindzinnen

Hieronder vind je een overzicht van mogelijke zinnen waarmee je de sollicitatiebrief kunt eindigen.

 • Graag licht ik deze sollicitatie in een gesprek toe.
 • Mocht ik niets van u vernemen, dan neem ik graag contact met u op.
 • Mocht er op dit moment geen passende functie vacant zijn, dan vraag ik u mijn gegevens in portefeuille te houden. Eind volgende week neem ik contact met u op om uw reactie te vernemen.
 • Graag wil ik in een persoonlijk gesprek meer over mijzelf vertellen. Over een week neem ik contact met u op.
 • Een kennismakingsgesprek zie ik met belangstelling tegemoet. Ik neem over een week contact met u op.
 • Graag stel ik mij persoonlijk aan u voor om nader kennis te maken met uw bedrijf. Ik ben zo vrij hiertoe een oriënterend gesprek voor te stellen. In week … neem ik telefonisch contact met u op.

Heb jij nog andere tips? Laat een reactie achter!