Geslaagd? Check je diploma online!

door jun 26, 2017Solliciteren

De wereld  wordt steeds digitaler. We kunnen niet meer zonder onze smartphone  of computer. Ook in ‘onderwijsland’ is digitalisering niet meer weg te denken. Studentgegevens en gegevens van de leerling worden digitaal aangemaakt en bijgehouden. En sinds enkele jaren zijn ook de diplomagegevens online beschikbaar. Via het Diplomaregister van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Wat is het?
Het Diplomaregister is een online register dan door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap beschikbaar is gesteld. In het Diplomaregister kun je zelf een digitaal uittreksel van je diplomagegevens downloaden. Dit uittreksel kun je gebruiken voor bijvoorbeeld een sollicitatie of nieuwe opleiding. Een digitaal uittreksel uit het Diplomaregister is gratis.

Waarom?
Het diplomaregister is op 1 januari 2012 geopend om diplomafraude  te voorkomen en te bestrijden, om lasten te verlichten en te voorzien in een digitale voorziening bij verlies van het officiële diploma door brand of diefstal. Het diplomaregister zorgt ervoor dat de echtheid van diplomagegevens op een betrouwbare, duidelijke en efficiënte wijze kan worden gecontroleerd.

Wat staat erin?
In het Diplomaregister zijn de diplomagegevens van voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs- en volwassenonderwijs en hoger onderwijs opgenomen, net als van inburgering en de staatsexamens voortgezet onderwijs en Nederlands als tweede taal. Het Diplomaregister bevat op dit moment ruim negen miljoen diplomagegevens, die maximaal zestig jaar in het register blijven staan. Van diploma’s in het voortgezet onderwijs zijn ook de gegevens van vakken en cijfers opgenomen (met uitzondering van de rekentoets).

Wie kan erin kijken?
De diplomahouder heeft 24 uur per dag, zeven dagen per week toegang tot zijn diplomagegevens door in te loggen op de beveiligde website: Mijn DUO, de selfservice-applicatie van DUO. De diplomahouder kan alleen zijn eigen diplomagegevens inzien. Ook onderwijsinstellingen en enkele bij wet genoemde overheidsorganisaties kunnen zonder instemming van de diplomahouder gebruikmaken van de gegevens in het diplomaregister.

Wat moet je doen?
Log in op: Mijn DUO. Hiervoor heb je een DigiD met sms-controle nodig. Stuur een digitaal uittreksel van je diploma’s aan je (toekomstige) werkgever of onderwijsinstelling. Dit uittreksel is een pdf-document dat is voorzien van een certificaat. Dit certificaat fungeert als echtheidskenmerk en garandeert dat het document van DUO afkomstig is. Het digitale uittreksel heeft dezelfde waarde als een gewaarmerkte kopie van je diploma.

Handig?
Dus, ga je solliciteren of je wilt je inschrijven bij een onderwijsinstelling  of ben je gewoon nieuwsgierig, neem gerust een kijkje in het Diplomaregister. Het downloaden van je gegevens uit het Diplomaregister is gratis.

Meer informatie? www.diplomaregister.nl.