Europass en het MBO

Europass en de daarbij behorende documenten zijn ontwikkeld voor burgers en niet specifiek voorr mbo-instellingen. Toch kunnen ook mbo-instellingen een rol spelen bij Europass. Zo kan het opstellen van een CV onderdeel uitmaken van een lesmethode, en ROC’s kunnen  Europass certificaatsupplement uitreiken aan geslaagde studenten. Daarnaast komen studenten via de onderwijsinstelling voor een Europass mobiliteit in aanmerking wanneer zij via het Erasmus+ programma een buitenlandse stage doen.

 

Europass Certificaatsupplement
Het Europass Certificaatsupplement is een bijlage bij het mbo-diploma. Het bevat informatie over o.m. de inhoud, de duur en het niveau van een reguliere mbo-opleiding. Zo zijn de kerntaken en werkprocessen uit het kwalificatiedossier, die zijn vastgesteld door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, rechtstreeks opgenomen in het Certificaatsupplement. Zo kunnen studenten optimaal duidelijk maken welke kennis en vaardigheden zij tijdens de opleiding hebben verworven. Dit maakt het makkelijker voor werkgevers en scholen in Nederland én daarbuiten om de waarde van het behaalde mbo-diploma in te schatten. Het Certificaatsupplement is beschikbaar in het Nederlands en Engels. Het is vooral bruikbaar voor:

  • Buitenlandse stages
    Gaan studenten op buitenlandse stage? Ook daarbij kan het Certificaatsupplement helpen. Buitenlandse leerbedrijven krijgen hiermee een beeld van de inhoud van een mbo-opleiding.
  • Diplomering
    Onderwijsinstellingen kunnen het Certificaatsupplement standaard afgeven bij de uitreiking van het mbo-diploma. De diplomahouder is hiermee optimaal voorbereid op een vervolgopleiding of de (inter)nationale arbeidsmarkt.

Meer informatie? In Nederland wordt het certificaatsupplement beheerd door S-BB.

 

Europass Mobiliteit

Mbo-instellingen kunnen Europass mobiliteit gebruiken als studenten in het kader van het Erasmus+ -programma een buitenlandse stage volgen. Zij moeten een verslag maken van deze stage. De student die naar het buitenland gaat, vraagt de mbo-instelling contact op te nemen met het Nationaal Europass Centrum (NEC) om de Europass Mobiliteit op te vragen. Deze instelling vult dit document in, samen met de organisatie in het buitenland waar de student stage loopt.
Mbo-instellingen kunnen ook te maken krijgen met Europass Mobiliteit als buitenlandse mbo-studenten naar Nederland komen voor stage.

De tool die Europass ter beschikking stelt is uitsluitend toegankelijk voor instellingen. Ga naar www.mijneuropassmobiliteit.nl om toegang tot de tool te krijgen.