5 nuttige websites als je in Europa wilt gaat werken.

Als EU-ingezetene heb je dankzij het EU-verdrag van Maastricht (1992) het recht op in een andere lidstaat te wonen en te werken. Je zult daarvoor een aantal dingen moeten regelen. Misschien heb je de beslissing al genomen, of ben je in een oriënterende fase. Op de website van Europass lees je welke hulpmiddelen wij bieden om de overgang zo soepel mogelijk te maken. Maar er is meer. Hieronder lichten we nog vijf websites uit die je helpen om de stap te nemen.

 

1. Je rechten: De Europese Commissie

Je eerste logische stop is de website van de Europese Commissie. Op deze website wordt precies uitgelegd dat je het recht hebt om:

  • werk te zoeken in een ander EU-land
  • in dat land te werken zonder een werkvergunning
  • in dat land te wonen als ze er werken
  • er te verblijven, ook als ze er niet meer werken
  • dezelfde behandeling te krijgen als burgers van dat land op het gebied van werk, arbeidsomstandigheden en alle andere sociale en fiscale voordelen

Er zijn ook enkele beperking waarbij stil wordt gestaan. Goed om te weten: je regelt hier niets, het is uitsluitend bedoeld om informatie aan burgers te verstrekken.

Lees verder op de website van de Europese Commissie.

 

2. Beroepserkenning en diplomawaardering: Nuffic

Sommige beroepen hebben een beschermde status, niet iedereen mag het beroep uitoefenen. Voor bepaalde beroepen zoals bijvoorbeeld in de zorg of het onderwijs heb je bepaalde kwalificaties nodig om in die sector werkzaam te mogen zijn. We noemen dit gereglementeerde beroepen en in Nederland geeft de Nuffic informatie aan personen die het beroep in een ander EU-land willen uitoefenen. Je kunt hier ook een AC-verklaring aanvragen. Wat het is? Je vindt het op de website.

Als je wilt weten wat je diploma waard is in het buitenland, dan kun je via de  Nuffic een diplomabeschrijving aanvragen. Deze beschrijving geeft informatie aan buitenlandse instanties over de in Nederland gevolgde opleiding.

Je vindt er nog veel meer informatie die belangrijk is als je naar het buitenland vertrekt. Kortom, een website die je zeker moet bezoeken als je in het buitenland wilt gaan werken.

4. Werk zoeken: EURopean Employment Service (EURES)

Het beginsel van vrij verkeer van werknemers wordt gezien als een van de belangrijkste rechten van de burgers van de Europese Unie. Dit betekent dat je naar iedere lidstaat van de Europese Unie, alsook naar IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland, kunt gaan om daar naar werk te zoeken en een baan te aanvaarden.

Maar van dit recht gebruikmaken kan soms moeilijk zijn en het kan je afschrikken. EURES heeft juist tot doel werkzoekenden en werkgevers daarbij een handje te helpen.

Op het portaal en via het uitgebreide netwerk van meer dan duizend adviseurs in zijn leden- en partnerorganisaties biedt EURES een grote verscheidenheid aan diensten aan. Op de website vind je vacatures, informatie voor werkgevers en hoe je met EURES-adviseurs in contact kunt treden.

Dus, ben je nog op zoek naar een baan in Europa? Dan is EURES een belangrijke website. Heb je al een Europass CV? Deze kun je uploaden naar EURES, wel zo handig