Het schrijven een sollicitatiebrief

De sollicitatiebrief

Een goede brief is erg belangrijk om uitgenodigd te worden voor een sollicitatiegesprek. Het cv is een opsomming van gegevens, de sollicitatiebrief is het meer persoonlijke gedeelte. Een sollicitatiebrief maakt de verbinding tussen verleden, heden en toekomst. De werkgever wil kunnen lezen welke opleiding en werkervaring je vanuit het verleden meeneemt en over welke vaardigheden, talenten en eigenschappen je nu beschikt. Zo kan de werkgever erop vertrouwen dat je de functie waarnaar je solliciteert goed zult kunnen uitoefenen.

Het doel van een sollicitatiebrief is een zodanig positieve indruk te maken op de werkgever dat dit leidt tot een uitnodiging voor een gesprek. Om dit te bereiken kun je de AIDA methode gebruiken; dit staat voor Attention, Interest, Desire en Action.

Attention
In eerste instantie moet de brief de Aandacht trekken (Attention) van degene die hem leest. Aandacht gaat snel verloren als de inhoud de lezer niet werkelijk interesseert.

Interest
Het is dus zaak een brief te schrijven die bij de lezer interesse (Interest) opwekt en die voor de lezer een meerwaarde heeft. Vermeld hier je kennis en vaardigheden.

Desire
Daarna volgt het 'wens’-stadium: met deze persoon wil ik praten, deze lijkt me in eerste instantie geschikt. Vermeld hier je persoonlijke kwaliteiten en motivatie.

Action
Het laatste stadium 'Action' gaat in op het moment dat de lezer overgaat tot een positieve actie: in dit geval een uitnodiging voor een gesprek.