Onderwijsinstellingen

hbo en universiteit

Voor het hoger onderwijs zijn het Europass CV en Diplomasupplement de voornaamste documenten. Hoewel de Europass-documenten bestemd zijn voor de houders van Europass, kan onderstaande informatie over het Diplomasupplement wellicht ook interessant zijn voor u.

Europass CV
Uw studenten vullen het Europass CV zelf in.

Diplomasupplement
Onderdeel van het Bolognaproces is de invoering van een zogenoemd diplomasupplement (DS). Sinds 2005 moeten alle Nederlandse hogeronderwijsinstellingen kosteloos hun afgestudeerde zo’n supplement geven. De nieuwe Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek zegt dat instellingen het model moeten gebruiken dat de Europese Commissie, de Raad van Europa en UNESCO/CEPES hebben ontwikkeld. Kern van het DS is de beschrijving van het nationale onderwijssysteem. De Nuffic heeft de beschrijving voor Nederland opgesteld. Dat deden we op basis van uitvoerig overleg tussen vertegenwoordigers van de HBO-raad, de VSNU en de groep van Bologna-experts. Het ministerie van OCW heeft vervolgens ingestemd met de opgestelde tekst.
Zie in de bijlagen een voorbeeld van het Europass / UNESCO / CEPES model diplomasupplement

Vast format
Het model kent een vast format. Instellingen kunnen hun DS zelf vormgeven, maar moeten de volgorde van de onderdelen en de daarbij behorende nummering handhaven. Wilt u het DS ook aan uw studenten verstrekken dan kunt u gebruik maken van het Europass DS.
Als het diplomasupplement van uw instelling voldoet aan het Europese model, dan kunt u het Europass-logo rechtstreeks opvragen via info@europass.nl. Dit kunt u doen door uw verzoek en een voorbeeld van uw diplomasupplement te mailen.
Mocht uw instelling nog niet beschikken over een Diplomasupplement dat voldoet aan het Europese model, dan kunt u het Europass model gebruiken als standaard, of deze standaard hanteren als basis voor u eigen te ontwikkelen supplement. Zie in de bijlagen het model van het Europass / UNESCO / CEPES Diplomasupplement (in het Engels) en de bijbehorende 'explanatory notes'.

Leeruitkomsten opnemen
In het DS is nog geen duidelijke plaats voor het vermelden van de leeruitkomsten (learning outcomes) van een programma. In de praktijk blijkt item 4.2 de beste plek om hierover – indien gewenst – toch informatie op te nemen.
Sommige instellingen kiezen ervoor om de leeruitkomsten van een opleiding of specialisme op te nemen in de hoofdtekst van het DS. Andere instellingen nemen ze op in een bijlage bij het supplement.

Toelichting bij invullen DS
Zie in de bijlage de toelichting bij het invullen van een Diplomasupplement, die de Bologna-experts hebben opgesteld.