Onderwijsinstellingen

mbo-instellingen

Europass en de daarbij behorende documenten zijn ontwikkeld voor houders van de Europass en niet voor mbo-instellingen. Toch kunnen ook mbo-instellingen een rol spelen bij Europass.

Europass CV
Mbo-studenten vullen het Europass CV zelf in. Mbo-instellingen kunnen het opstellen van een CV onderdeel maken van de competenties van Leren, Loopbaan en Burgerschap en het in deze lessen invoegen. Ze kunnen het gebruik door studenten aanmoedigen en faciliteren. Europass heeft hier lesmateriaal
voor ontwikkeld.

Europass Certificaatsupplement
Het Europass Certificaatsupplement is een bijlage bij het mbo-diploma. Het bevat informatie over o.m. de inhoud, de duur en het niveau van een reguliere mbo-opleiding. Zo zijn de kerntaken en werkprocessen uit het kwalificatiedossier, die zijn vastgesteld door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, rechtstreeks opgenomen in het Certificaatsupplement. Zo kunnen uw leerlingen optimaal duidelijk maken welke kennis en vaardigheden zij tijdens de opleiding hebben verworven. Dit maakt het makkelijker voor werkgevers en scholen in Nederland én daarbuiten om de waarde van het behaalde mbo-diploma in te schatten. Het Certificaatsupplement is beschikbaar in het Nederlands en Engels.

Waar kunt u het voor gebruiken?

  • Buitenlandse stages

    Gaan uw leerlingen op buitenlandse stage? Ook daarbij kan het Certificaatsupplement helpen. Buitenlandse leerbedrijven krijgen hiermee een beeld van de inhoud van een mbo-opleiding. Hiermee kunt u op een efficiënte manier contact leggen met buitenlandse leerbedrijven en zo buitenlandse stages stimuleren.
  • Diplomering

    Ook kunt u het Certificaatsupplement standaard afgeven bij de uitreiking van het mbo-diploma. De diplomahouder is hiermee optimaal voorbereid op een vervolgopleiding of de (inter)nationale arbeidsmarkt

Waar kun u het vinden?
Het Certificaatsupplement is gratis te downloaden via de website van het National Reference Point. Kijkt u voor meer informatie op www.nlnrp.nl.

Europass Mobiliteit
Mbo-instellingen moeten Europass mobiliteit gebruiken als studenten in het kader van het Leonardo da Vinci-programma een buitenlandse stage volgen. Zij moeten een verslag maken van deze stage. De student die naar het buitenland gaat, vraagt de mbo-instelling contact op te nemen met het Nationaal Europass Centrum (NEC) om de Europass Mobiliteit op te vragen. Deze instelling vult dit document in, samen met de organisatie in het buitenland waar de student stage loopt.
Mbo-instellingen kunnen ook te maken krijgen met Europass Mobiliteit als buitenlandse mbo-studenten naar Nederland komen voor stage.

Meer informatie en aanmelden (scholen) via www.mijneuropassmobiliteit.nl.
Taalpaspoort
Het Taalpaspoort helpt mbo-studenten om een juist beeld te geven van hun taalcompetenties. Het Taalpaspoort is gebaseerd op het Europese Referentiekader voor Talen (CEF) en veel taleninstituten gebruiken het. Mbo-instellingen kunnen het invullen van het Taalpaspoort onderdeel maken van Leren, Loopbaan en Burgerschap. Ze kunnen het gebruik door studenten aanmoedigen en faciliteren. Europass heeft hier lesmateriaal
voor ontwikkeld.

Eures Toolkit
De Eures Toolkit geeft uitleg over de mogelijkheden van de Europese arbeidsmarkt voor Nederlandse jongeren van het MBO.

Aan te vragen via EUREStoolkit@uwv.nl.