Alle Europasscentra

Europass wordt ondersteund door een netwerk van Nationale Europass Centra (NECs).
In ieder land van de Europese Unie en Europese Economische Ruimte coördineert een Nationaal Europass Centrum de activiteiten rondom de Europass-documenten. Bij het NEC kunt u terecht voor meer informatie over de Europass en de toegang tot de Europass-documenten waarover u (nog) niet beschikt.

Voornaamste taken:

  • beheer van Europass-documenten
  • promotie voor Europass en Europass-documenten
  • opzet en beheer van het benodigde informatiesysteem
  • voorlichting over Europass
  • netwerken op Europees niveau

Een overzicht van de nationale Europass centra: