• Europass CV

  Wil je werken, studeren of stage lopen in het buitenland? Dan is het belangrijk dat je in het buitenland duidelijk maakt wat je weet en kunt. Europass helpt jou hierbij door middel van het Europass CV.

  Het Europass CV is een Europees standaardmodel CV. Het is beschikbaar in alle Europese talen, waardoor het geschikt is voor je sollicitaties in alle landen van de Europese Unie.

  Wat is het Europass CV

  Het Europass CV is een CV waarbij je jouw vaardigheden en competenties op een binnen Europa afgesproken eenduidige manier kunt presenteren. Voor iedereen die wil werken of studeren in Europa is dit een onmisbaar document.

  Voor werkgevers

  Werkgevers kunnen hun sollicitanten vragen een Europass CV in te leveren. Een werkgever is hiermee verzekerd van het ontvangen van eenduidige en relevante informatie over de vaardigheden en competenties van sollicitanten. Hiermee kunnen werkgevers sollicitanten gemakkelijk vergelijken. Doordat het Europass CV in alle talen beschikbaar is, lost het een eventueel taalprobleem op.

  Hoe maak ik een Europass CV?

  Via deze link kun je jouw Europass CV aanmaken. Hier vind je ook de instructie voor het invullen van het Europese CV.

  Productflyer

  Download de productflyer

 • Europass Taalpaspoort

  Wat is het Europass Taalpaspoort?

  Het Europass Taalpaspoort is een inschatting van je spreek-, lees-, schrijf- en luistervaardigheid in verschillende talen. Het is geen erkend certificaat dat een school of opleidingsverstrekker uitreikt. Het Taalpaspoort is dan ook geen bewijs dat je een taal hebt geleerd. Je kunt het Taalpaspoort gebruiken om extra informatie te geven naast het Europass CV

  Wanneer je solliciteert naar een baan waarbij talenkennis belangrijk is, dan kun je het Europass Taalpaspoort gebruiken om aan te geven wat je kunt. Je kunt het Taalpaspoort ook gebruiken om je onderwijsinstelling een beeld te geven van je taalvaardigheid.

  Voor werkgevers

  Alle werkgevers die van plan zijn personeel aan te nemen, kunnen sollicitanten vragen om een Europass Taalpaspoort. Een werkgever kan het Taalpaspoort, naast het Europass CV gebruiken om informatie van de sollicitanten in te winnen over hun talenkennis. Een werkgever is hiermee verzekerd van het ontvangen van eenduidige en relevante informatie over de vaardigheden en competenties van sollicitanten. Hiermee kunnen werkgevers sollicitanten gemakkelijk vergelijken.

  Hoe maak ik een Europass Taalpaspoort?

  Via deze link (je gaat dan naar een externe site) kun je jouw Europass Taalpaspoort aanmaken. Hier vind je ook de instructie voor het invullen van het Europese Taalpaspoort. We raden je aan om eerst de matrix voor zelfinschatting door te lezen, voordat je het Europass Taalpaspoort invult.
  Ook vind je er voorbeelden van ingevulde Taalpaspoorten.

 • Europass Mobiliteit

  Als je op zoek bent naar werk, is het makkelijker een goede baan te vinden als je werkervaring hebt. Internationale werkervaring weegt daarbij nog zwaarder. Met Europass Mobiliteit krijgt je toekomstige stagebedrijf of werkgever heldere en overzichtelijke informatie over welke ervaring jij hebt.

  Wat is Europass Mobiliteit?

  Europass Mobiliteit is een verslag van iedere georganiseerde periode die iemand in een ander Europees land doorbrengt met doel er te leren of te werken. In het Europass Mobiliteit-document staan gegevens over je buitenlandse ervaring. Deze ervaring kan een stage of beroepspraktijkvorming (bpv) in een bedrijf zijn, een academisch semester als onderdeel van een uitwisselingsprogramma, een uitwisseling als onderdeel van een schoolpartnerschap of een stage in een organisatie.

  Voor studenten die naar het buitenland gaan met met een uitwisseling via het programma Erasmus+, is het gebruik van Europass Mobiliteit verplicht.

  Voor werkgevers

  Als werkgever ben je op zoek naar een werknemer met werkervaring die aansluit op de aangeboden functie. Werkervaring in het buitenland zegt iets over het aanpassings- en doorzettingsvermogen van de kandidaat. De werkervaring van een student kan goed worden vastgelegd door middel van Europass Mobiliteit. Een werkgever is hiermee verzekerd van het ontvangen van eenduidige en relevante informatie over de vaardigheden en competenties van sollicitanten. Hiermee kunnen werkgevers sollicitanten gemakkelijk vergelijken.

  Ook vrijwilligersorganisaties kunnen goed gebruik maken van Europass Mobiliteit. Ga voor meer informatie naar de informatie voor vrijwilligersorganisaties.

  Voor onderwijsinstellingen

  Hoe maak ik een Europass Mobiliteit-document?
  Een Europass Mobiliteit-document wordt ingevuld door de organisatie via welke je naar het buitenland gaat (de onderwijsinstelling) en de gastorganisatie in het buitenland waar je de ervaring opdoet. Om een Europass Mobiliteit aan te vragen, kun je contact opnemen met de organisatie die je naar het buitenland stuurt en vragen of deze organisatie contact op wil nemen met het Nationaal Europass Centrum (NEC).

  Het Nationaal Europass Centrum garandeert dat alleen competente organisaties een Europass Mobiliteit uit kunnen reiken.

  Voorbeeld van een Europass Mobiliteit-document

  Bekijk via deze link voorbeelden van een goed ingevuld Europass Mobiliteit-document.

  Productflyer

  Download de productflyer

 • Europass Certificaatsupplement

  Als je met je Nederlandse mbo-diploma wilt werken of studeren in een ander Europees land, dan kun je door middel van het Europass Certificaatsupplement aan je toekomstige werkgever laten zien welke opleiding je hebt gevolgd.

  Wat is Europass Certificaatsupplement?

  Het Europass Certificaatsupplement is een algemene inhoudelijke beschrijving van een regulier gevolgde opleiding op mbo-niveau. De inhoud is rechtstreeks overgenomen uit de kwalificatiedossiers, die zijn vastgesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het is een aanvulling op het originele certificaat of diploma en beschrijft de vaardigheden en competenties die de houder van het diploma heeft verworven. Het is beschikbaar in het Nederlands en het Engels..

  Hoe krijg ik een Europass Certificaatsupplement?

  Het Europass Certificaatsupplement wordt opgesteld door de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en is gratis te downloaden. Op dit moment zijn er 700 opleidingen uit de huidige kwalificatiestructuur beschreven. Zowel in het Nederlands als in het Engels en het Duits. Download hier je Certificaatsupplement.
  (Je wordt naar een andere website omgeleid)

  Als de opleiding die je gevolgd hebt er niet tussen staat, kun je contact opnemen met de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Ook bestaat er een betaalde dienstverlening voor bijvoorbeeld diploma’s die buiten de huidige kwalificatiestructuur vallen. Meer informatie hierover vind je op de website van het SBB

  Nadat je je Europass Certificaatsupplement hebt ontvangen, kun je het zelf aanleveren aan je werkgever of onderwijsinstelling.

  Productflyer

  Download de productflyer

 • Europass Diplomasupplement

  Ben jij op zoek naar een opleiding in het buitenland? Jouw toekomstige universiteit of hoger onderwijsinstelling zal je vragen naar de waarde van jouw diploma. Het Europass Diplomasupplement kan hierbij een goede aanvulling zijn op je diploma.

  Wat is Europass Diplomasupplement?

  Het Europass Diplomasupplement is een standaard beschrijving van de inhoud en het verloop van studie op HBO- of universitair niveau. Het diplomasupplement is samen met de Raad van Europa en de UNESCO ontwikkeld. Het supplement geeft inzicht in het niveau, de aard en inhoud van je afgeronde HBO- of universitaire opleiding. Het bevat een beschrijving van de gevolgde studie en de behaalde studieresultaten. Het is een aanvulling op het originele diploma.

  Voor werkgevers

  Steeds meer gekwalificeerde Europeanen zoeken een baan in Nederland. Het is dan ook belangrijk dat u, als werkgever, een goed beeld krijgt van de kennis van deze potentiële, buitenlandse medewerker. De kwalificatie van een diploma wordt vastgelegd in het Europass Diplomasupplement. Een werkgever is hiermee verzekerd van het ontvangen van eenduidige en relevante informatie over de vaardigheden en competenties van sollicitanten. Hiermee kunnen werkgevers sollicitanten gemakkelijk vergelijken.

  Voor hoger onderwijsinstellingen

  Het Europass Diplomasupplement zorgt ervoor dat kwalificaties van hoger onderwijs op Europees niveaus uniform zijn. Omwille van transparantie en herkenbaarheid adviseert de HBO-raad over het belang van een uniform Diplomasupplement, in het kader van het Verdrag van Bologna en de verplichting van een Diplomasupplement in het EU-format vanuit WHW, Artikel 7.11 lid 3. Aan instellingen wordt gevraagd om bij alle getuigschriften gebruik te maken van het Europese model voor het Diploma Supplement en als bewijs hiervan het Europass-logo te gebruiken.

  In Nederland zijn alle hoger onderwijsinstellingen sinds 2005 verplicht om zonder kosten voor de afgestudeerde een diplomasupplement bij het diploma te verschaffen. In de nieuwe Wet hoger onderwijs is bepaald dat instellingen gebruik moeten maken van het model dat is ontwikkeld door de Europese Commissie, de Raad van Europa en UNESCO/CEPES. Europass is een initiatief van de Europese Commissie en het Europass Diplomasupplement voldoet uiteraard volledig aan de wettelijke bepalingen op Europees niveau. De HBO-raad adviseert dan ook om het format van het Europass Diplomasupplement te hanteren.
  Bekijk hier de richtlijnen van het EU- format voor een diplomasupplement.
  Daarnaast vindt u op deze pagina de template voor een diplomasupplement.

  Hoe krijg ik een Europass Diplomasupplement?

  Het Europass Diplomasupplement wordt uitgereikt door de hoger onderwijsinstelling die het erkende diploma toekent. Nadat je het Europass Diplomasupplement van je instelling hebt ontvangen kun je het zelf aanleveren bij een werkgever of opleidingsinstituut.

  Voorbeeld van een Europass Diplomasupplement

  Bekijk hier of hier (externe site) een voorbeeld van een goed ingevuld Europass Diplomasupplement.

Documenten

Hierboven informatie over de vijf Europass documenten
Het Europass CV is het centrale document. Om jouw toekomstige school of werkgever uitgebreidere informatie over een bepaald onderdeel te geven, kun je het Europass CV aanvullen met de volgende documenten:

 • Europass Taalpaspoort
 • Europass Mobiliteit
 • Europass Certificaatsupplement
 • Europass Diplomasupplement